Magasinering

Magasinering

Magasinering efter dina behov

Umeå Stadsbud magasinerar bohag, maskiner och lagervaror för kortare eller längre tid. Vi förfogar över cirka 3200 kvadratmeter varmbonade lagerlokaler. Det finns även möjligheter för företag att långtidshyra lokaler för att utöka Ert lagerutrymme.

Magasinering sker i specialbyggda trälådor, skyddade mot damm. Övrigt gods såsom maskiner, kassaskåp pallgods, m.m. ställs på ytor avsedda för detta ändamål.

Begär prisuppgift nedan eller kontakta oss för mer info.