Integritetspolicy

Vi tar ansvar för din integritet

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Umeå Stadsbud. Umeå Stadsbud vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Ladda ner hela vår Integritetspolicy här (pdf)

Kontakt

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, eller om du vill nyttja dina rättigheter kontaktar du Umeå Stadsbud på gdpr@umeastadsbud.se, via telefon på 090-14 61 80, eller via brev på:

Umeå Stadsbud AB
Täktvägen 6
904 40 Röbäck

Uppdatering och ändringar

Umeå Stadsbud har rätt att när som helst ändra denna integritetspolicy. Vid ändringar av denna integritetspolicy kommer Umeå Stadsbud att publicera den justerade integritetspolicyn här på vår hemsida med information om när ändringarna träder ikraft.

Senaste ändring/uppdatering: 2018-05-25.