Vi är FR2000 certifierade

Vi är FR2000 certifierade

Vi är certifierade enligt FR2000, en Kvalitets- och Miljöcertifiering.

FR2000 Verksamhetsledning (FR2000) innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet och kan användas av alla typer av organisationer. Uppbyggnaden speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär.

Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

De grundläggande värderingarna i FR2000 är ”nöjd kund”, ”affärsmässighet” och ”kompetenta och motiverade medarbetare”.

Du kan läsa mer på www.fr2000.se